İŞ AKIŞLARI

GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

1- GIDA KONTROL BİRİMİ

1-Alo 174 İş Akış Şeması

2-Gıda Ürt.,Satış,Toplu Tük. Yer. Denetimi İş Akış Şemas

3-Hızlı Alarm İş Akış Şeması

4-İhracat İş Akış Şeması

5-İşletme Kayıt Belgesi İş Akış Şeması

6-Numune (Gıda)İş Akış Şeması

7-Onay Belgesi İş Akış Şeması

8-İdari Para Kararı İş Akış Şeması

9-Serbest Satış Sertifikası İş Akış Şeması

10-Tütün Mamülü Alkollü İçki Satış İzni İş Akış Şeması

11-İthalat İş Akış Şeması

 

2-YEM KONTROL BİRİMİ

1-Yem Fabrika Onay-Kayıt İşlemleri  İş Akış Şeması

2-Yem  İhracat İşlemleri İş Akış Şeması

3-Yem (Onaylı-Kayıtlı) Fabrika Denetimi İş Akış Şeması

4-Numune Alma  İş Akış Şeması

5-GDO'lu Ürün Geri İzleme Denetim İş Akış Şeması

6-GDO'lu Ürün Geri İzleme Bildirimleri  İş Akış Şeması

BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

1-BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARIYLA MÜCADELE PROGRAMI

1-Bağ Entegre

2-Domuz Mücadelesi

3-Endüstri Bitkileri Hastalık V E Zararlı Teşhisi Yönetimi

4-Hububat Hastalık V E Zararlı Teşhisi Yönetimi

5-Meyve Entegre

6-Sebze Hastalık V E Zararlı Teşhisi Yönetimi

 

2-BİTKİSEL ÜRETİM

1-Bahçe Bitkileri

2-Biçerdöver Kontrolü

3-Tarla Bitkileri

 

3-BKÜ

1-Bkü İşlemleri

2-Bkü Uygulama Belgesi Hizmetleri

3-Reçete İşlemleri

4-Zirai Mücadele Alet Ve Makinaları Bayilik İşlemleri

5-Zirai Mücadele Alet Ve Makinaları İmalatları Denetim İşlemleri

 

4-ÇKS VE PRİM DESTEKLEMELERİ BİRİMİ

1-Çatak

2-Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)

3-Fark Ödemesi Desteği Süreci

4-İyi Tarım Desteği

5-Mazot Gübre Desteği (MGD)

6-Organik Tarım Desteği

7-Sertifikalı Fidan Desteği

8-Sertifikalı Tohum Desteği

 

5-GÜBRE HİZMETLERİ

1-Denetim Hizmetleri

2-İstatistik Bilgiler Ve Cetvellerin Tanzimi

3-Üretim Yeri Uygunluk Ve Dağıtıcılık Belgesi

 

6-ORGANİK TARIM VE İYİ TARIM UYGULAMALARI SÜRECİ

1-İyi Tarım

2-Organik Tarım

 

7-TOHUM, FİDE VE FİDAN SERTİFİKASYON

1-Doğal Çiçek Soğanları

2-Fidan Sertifikasyon

3-Tohum İhracat

4-Tohum Bayii

5-Tohum Sertifikasyon

6-Fidan Fide İhracat

7-Fidan Üretici Belgesi

 

8-ZİR.KAR.HİZ.SÜREÇLERİ

1-Dış Karantina

2-Fümigasyon İşlemleri İş Akış Şeması

3-İç Karantina (Bitki Pasaportu)

4-İSPM-15 Isıl İşlem Fırınları

5-Sertifikalı Fidanların Süre Uzatımı Ve Üretimde Hastalık Ve Zararlı Kontrolü


HAYVAN SAĞLIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

1-HAYVAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

1-1-Aşı Dağıtımı

1-2-Hastalık Çıkışı

1-3-Hastalıktan Ari İşletmeler

1-4-Hayvan Pazarı Ruhsatlandırma

1-5-Hayvan Ve Hayvansal Ürün İhracatı

1-6-Hayvansal Yan Ürün İşletmeleri İçin Onay

1-7-Kalıntı İzleme

1-8-Kesimhane Resmi Kontrolleri

1-9-Veteriner Laboratuvarları

1-10-Veteriner Muayene Ruhsatlandırma

1-11-Yurtiçi Hayvan Ve Hayvan Maddeleri Nakli

 

2-HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ BİRİMİ

2-1-Arıcılık

2-2-Büyükbaş Hayvanların Tanımlanması

2-3-Damızlık Kümes Ve Kuluçkahane

2-4-Deney Hayvanları

2-5-Ev Ve Süs Hayvanları Satış Yerleri (Sonradan Eklenen)

2-6-Hayvan İthalatı

2-7-Hayvancılık Desteklemeleri

2-8-Küçükbaş Hayvanların Tanımlanması

2-9-Nakliyeci Yetki Belgesi (Sonradan Eklenen)

2-10-Soy Kütüğü, E-Islah, Suni Tohumlama

2-11-Suni Tohumlama Kursu

2-12-Yarış Atları Pedigri

 

3-SU ÜRÜNLERİ BİRİMİ

3-1-Balıkçı Gemilerinin Ruhsatlandırılması (Sonradan Eklenen)

3-2-İçsuların Denetlenmesi

3-3-Perakende Satış Yerlerinin Kontrolü (Sonradan Eklenen)

3-4-Su Ürünleri Alıcı Ortam Su Kirliliği Kontrolü (Sonradan Eklenen)

3-5-Su Ürünleri Avlak Sahalarının Kiralanması

3-6-Su Ürünleri Desteklemeleri (Sonradan Eklenen)

3-7-Su Ürünleri Yetiştiricilik Müracaatı Ve Ruhsatlandırılması

3-8-Ticari Balık Avcılarının Ruhsatlandırılması


ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARIMSAL ALTYAPI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

1-ARAZİ EDİNDİRME
1-İfraz Ve Tevhit İş Akış Şeması
2-Miras 6537 İş Akış Şeması
3-Tarım Arazilerinde Satış İş Akış Şeması
4-Vasıf Ve Cins Değişikliği İş Akış Şeması
5-Yabancı Satış İş Akış Şeması
6-Arazi Değerleme İş Akış Şeması
 
2-LABORATUVAR
1-Laboratuvar Denetimi İş Akış Şeması
2-Toprak Laboratuvar Yetkilendirme İş Akış Şeması
3-Laboratuvar Analiz İş Akış Şeması
4-Toprak Analiz Desteği İş Akış Şeması

3-COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

4-ETÜD
1-Çed İş Akış Şeması
2-Tarımsal Etüd İş Akış Şeması
3-3573 Görüş İş Akış Şeması

5-NİTRAT

6-TARIMSAL SULAMA

KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

1-ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ

1-Proje Kontrol

2-Şikayet İnceleme

3-Genel Kurullar

4-Borç Erteleme

5-Borç Yapılandırma

6-Kredi Geri Dönüş Takibi

7-Koop Kuruluşu

8-Madde Değişikliği

9-Üretici Birlik Kuruluşu

10-Üst Birlik Kuruluşu

11-Yetiştirici Birlik Kur

2-KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARI

1-Ekonomik Yatırımlar

2-Bireysel Sulama

3-Genç Çiftçi

KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞLARI

1-İL YAYIM EĞİTİM VE KOORDİNASYON İŞ AKIŞ ŞEMALARI

1-İl Yayım Programı İş Akış

2-Çşd Ve Er Erbaş Eğitimleri  İş Akış

3-Hizmet İçi Eğitim  İş Akış

4-İgt Ve Bgt Toplantıları İş Akış

5-Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması İş Akış

6-Tyd(Yetki Belgesi)

7-  Kişi Ve Kurumların İzlenmesi

8- Tyd Desteklemesi

9-Tyd Sınavı

10-Kadın Çiftçi Çalışmaları

11-Demonstrasyon Ve Tarla Günü İş Akış

12-Çiftçi Kursları Açılması

 

2-BÜTÇE VE PROJE İŞ AKIŞ ŞEMALARI

1-Genel Bütçe Süreci

 

3-TARIMSAL VERİLER İŞ AKIŞ ŞEMALARI

1-İstatistik  Süreci(Maliyetlerin Hazırlanması-Tamsis)

2-İstatistik  Süreci (İstatistik Veri Ağı     İva  )

3-İstatistik Süreci ( İstatistik Bilgi Sistemi  İbs )

4-İstatistik Süreci ( Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi Tüfis)

5-İstatistik  Süreci ( Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Çmva )

6-İstatistik Süreci ( Bilgi Talepleri )

7-İstatistik Hazırlama Süreci (Tarımsal Üretim Kayıt  Sistemi Tükas )

8-İstatistik Süreci (Verim Bilgileri  )

9-Brifing Hazırlama

 

4-DOĞAL AFET VE ÇMK  İŞ AKIŞ ŞEMALARI

1-2090 Sayılı Kanun  Kapsamında Hasar Tespit İşlemleri

2-Bkk Kapsamında Hasar Tespit İşlemleri

3-4081 Sayılı Çmk Kanunu Uygulamları

4-Tarımsal Kuraklık Eylem Planı

 

5-ENFORMASYON İŞ AKIŞ ŞEMALARI

1-Fotoğraf Ve Video Çekimleri

2-Haber Hazırlama

3-Fuar Çalışmaları

4-Basılı Yayınların Dağıtımı Kodlama Ve Arşivleme

5-Tarım Ve Gıda Dergisi

 


ÇAYIR MERA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞA KIŞ ŞEMALARI

ÇAYIR VE MERA BİRİMİ
Islah Ve Amenajman
Kiralama
Merbis Gep
Şikayet Ve İşgaller
Tahdit
Tahsis
Tespit

YEM BİTKİLERİ BİRİMİ
Yem Bitkileri Desteklemesi


SİVİL SAVUNMA BİRİMİ İŞ AKIŞLARI

24 Saat Devamlı Çalışma Planı İş Akış Şeması

Güvenlik Alarm Durumları Planı İşlemleri İş Akış Şeması

Hizmet Grubu Operasyon Planı İş Akış Şeması

İl Müdürlüğü Aydes  İş Akış Şeması

İnsan Gücü Planlaması İşlemleri İş Akış Şeması

Kriz İrtibat Bürosu Talimatı İşlemleri İş Akış Şeması

Sabotajlara Karşı Koruma Planı İş Akış Şeması

Seferberlik Ve Savaş Hali Hazırlık Süreci İş Akış Şeması

Yangın Önleme Ve Koruma İşlemleri İş Akış Şeması
''