ORGANİZASYON ŞEMASI

ORGANİZASYON ŞEMALARI

Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Organizasyon Şeması

Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü Organizasyon Şeması

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Organizasyon Şeması

Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Organizasyon Şeması

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü Organizasyon Şeması

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü Organizasyon Şeması

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü Organizasyon Şeması

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Organizasyon Şeması

Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü Organizasyon Şeması

İlçe Müdürlüğü Organizasyon Şeması

''