GÖREV TANIMLARI

ORTAK GÖREVLER, SORUMLULUK VE YETKİ

​1-Şube Müd.Ortak Gorev Sorumluluk Yetki

2-Şube Müdürlerinin Ortak Yetkileri

3-Personelin Ortak Görev ve Sorumlulukları

4-Personelin Ortak Yetkileri

5-Enformasyon Sorumlusu İş Tanımı

6-Evrak ve Dökğmantasyon Sorumlusu İş Tanımı

YÖNETİM

​İl Müdürü Görev Tanımı

İl Müd. Yrd. Görev Tanımı (İdari)

İl Müd. Yrd. Görev Tanımı (Teknik)

İl Müd. Yrd. Görev Tanımı (Sağlık)

GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Gıda Ve Yem Şube Müdürü

​Gıda Hizmetleri Kontrol Görevlisi

Tekniker-Teknisyen

Yem Hizmetleri Kontrol Görevlisi

BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

​1-Şube Müdürü İş Tanımı

2-Tohumluk ve Sertifikasyon Birimi Sorumlusu ve Personeli

3-Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği Birimi

4-Sebze Hastalık Ve Zararlıları Birimi Sorumlusu Ve Personeli

5-Bağ Hastalık Ve Zararlıları Birimi Sorumlusu Ve Personeli

6-Bağ Ve Sebze Yetiştiriciliği Birimi Sorumlusu Ve Personeli

7-Biçerdöver Kontrolü Birimi Sorumlusu Ve Personeli

8-Bitki Koruma Ürünleri Birimi Sorumlusu ve Personeli

9-Çiftçi Kayıt Sistemi ve Tarımsal Destekler Birimi Sorumlusu ve Personeli

10-Dış Karantina Birimi Sorumlusu Ve Personeli

11-Doğal Çiçek Soğanları Ve Süs Bitkileri Kapasite Raporu Birimi Sorumlusu Ve Personeli

12-Endüstri Bitkileri Hastalık Ve Zararlıları Birimi Sorumlusu Ve Personeli

13-Fark Ödemesi, Yem Bitkileri, Sertifikalı Fidan Kullanım Ve Sertifikalı Tohum Üretim Desteklemesi

14-Fumigasyon Birimi Sorumlusu Ve Personeli

15-Gübre Denetimi Birimi Sorumlusu Ve Personeli

16-Domuz Mücadelesi Birimi Sorumlusu Ve Personeli

17-Hububat Hastalık Ve Zararlıları Birimi Sorumlusu Ve Personeli

18-İç Karantina Ve Bitki Pasaportu Birimi Sorumlusu Ve Personeli

19-ISPM-15 Ruhsat Ve Denetimi Birimi Sorumlusu Ve Personeli

21-Meyve Hastalık Ve Zararlıları Birimi Sorumlusu Ve Personeli

22-Meyve Yetiştiriciliği Birimi Sorumlusu Ve Personeli

23-Organik Bitkisel Üretim Ve İyi Tarım Birimi Sorumlusu Ve Personeli

HAYVAN SAĞLIĞI YETİSTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

HAYVAN SAĞLIĞI YETİSTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ 

 • 1 - HAYVAN SAĞLIĞI BİRİMİ
  • Aşı Dağıtım ve Soğuk Zinciri
  • E-Reçete ve İTS
  • Hastalıktan Ari İşletmeler
  • Hayvan Hareketleri
  • Hayvan Hastalıkları İle Mücadele ve Epidemiyoloji
  • Hayvan Sağlığı Birimi
  • İhracat
  • Kalıntı İzleme
  • Mezbaha, Su Ürünleri İşletme, Rendering, Hayvansal Yan Ürün ve Organik Gübre Tesisleri
  • Muayenehane ve Polikinikler
  • VETBİS
 • 2 - HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ BİRİMİ
  • Arıcılık
  • Ev Ve Süs Hayvanları Satış Yerleri Kuruluş Ve Çalışma İzinleri
  • Hayvan Yetiştiriciliği Birimi
  • Hayvancılık Desteklemeleri
  • İthal Hayvanlar
  • Kanatlı Bilgi Sistemi
  • Kanatlı Birimi
  • KKBS
  • Safkan Yarış Atları
  • Soy-Önsoy Kütüğü
  • Suni Tohumlama İl Koordinatörü
  • TÜRKVET
  • UKES
  • USKS
 • 3 - SU ÜRÜNLERİ BİRİMİ
  • SKS (Su Kayır Sistemi)
  • Su Ürünleri Birimi
  • Su Ürünleri Konrolörü
  • SUBİS (Su Ürünleri Bilgi Sistemi)


ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARIMSAL ALTYAPI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI

 • ​ARAZİ EDİNDİRME
  • İfraz tevhid vasıf değ. tarımsal değerleme
  • satış ve miras
 • CBS
  • CBS BİRİM GÖREVLİSİ
  • CBS BİRİM SORUMLUSU
 • ETÜD
  • Taad Görevlisi
  • TAAD Sorumlusu
 • LABORATUVAR
  • TAAD LABORATUVAR GÖREVLİSİ
  • TAAD LABORATUVAR SORUMLUSU
 • NİTRAT
  • Nitrat Direktifleri  Görevlisi
  • Nitrat Direktifleri Sorumlusu
 • TAAD EĞİTİM YAYIM
  • PLAN KOORD ve EGT GÖREVLİSİ
  • PLAN KOORD ve EGT SORUMLUSU
 • TARIMSAL SULAMA
  • Tarımsal Sulama Görevlisi
  • Tarımsal Sulama Sorumlusu

KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

​Kırsal Kalkınma Ve Örgütlenme Şube Müdürü Görev Tanımı

Üretici Örgütleri Görev Tanımı

Bireysel Sulama

Ekonomik Yatırımlar

Genç Çiftçi

KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Şube Müdürü Görev Tanımı

1-İl Yayım Eğitim ve Koordinasyon  Görev Tanımı

2-Bütçe  Görev Tanımı

3-Tarımsal Veriler Grev  Tanımı

4-Tarım Sigortaları Doğal Afet ve  ÇMK Görev Tanımı

5-Enformasyon Görev Tanımı

6-Evrak Dökümantasyon ve Diğer Hizmetler Görev Tanımı


İDARİ MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1-) Personel (Özlük)  Görev Tanımları

2-) Genel Evrak İşlemleri Sorumlusu Ve Personeli Görev Tanımı

3-) Muhasebe Birimi Sorumlusu Ve Personeli Görev Tanımları

4-) Satın Alma Birimi Sorumlusu Ve Personeli Görev Tanımları

5-) İç Kontrol Birimi Sorumlusu Ve Personeli Görev Tanımları

6-) Bilgi İşlem Birimi Sorumlusu Ve Personeli Görev Tanımları

7-) Ambar Ayniyat Birimi Sorumlusu Ve Personeli Görev Tanımları

8-) Sekreter  Görev Tanımları

9-) Makina, Bakım Sorumlusu Ve Pesoneli Görev Tanımları

10-) Güvenlik Görevlileri Görev Tanımları

11-) Santral Görevlisi Görev Tanımları

12-) Temizlik Hizmetleri Sorumlusu Ve Personeli Görev Tanımları

13-) Ulaşım Hizmetleri Personeli

14-) Bimer, Cimer,Mbs  Görev Tanımları

15-) Yemekhane Sorumlusu Ve Personeli Görev Tanımları

16-) Arşiv İşlemleri Sorumlusu Ve Personeli Görev Tanımı

ÇAYIR MERA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

​Mera Dosyası Birimi Sorumlusu ve Personeli İş Tanımı

İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ

İlçe Müdürü

İdari Ve Mali İşler

Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği Ve Su Ürünleri

Gıda Denetim Ve Kontrol

Bitkisel Üretim Ve Desteklemeler

''