PROSEDÜRLER

1-İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ

​İç Tetkik Prosedürü

Form_1 İç Tetkik Rapor Formu

Form_2 İç Tetkik Soru Listesi

Form_3 İç Tetkik Uygunsuzluk Formu

Form_4 Yıllık İç Tetkik Planı

2-DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ

​Düzeltici Faaliyet Prosedürü

Form_5 Düzenleyici Faaliyet Talep Formu

Form_41 Düzeltici Faaliyet İzleme Listesi

3-DÖKÜMAN KONTROLÜ VE KAYIT PROSEDÜRÜ

​Doküman Kontrolü ve Kayıt Prosedürü

Form_6 Dış Kaynaklı Döküman Listesi

Form_7 Güncel Doküman Formu

Form_8 KYS Doküman Saklama Süreleri Formu

Form_9 Revizyon İstek Formu

4-UYGUN OLMAYAN HİZMETLERİN KONTROLÜ

​Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürü

Form_10 Uygun Olmayan Hizmet Formu

Form_11 Uygun Olmayan Hizmet Takip Formu

5-YÖNETİMİ GÖZDEN GEÇİRME PROSEDÜRÜ

​Yönetimi Gözden Geçirme  Prosedürleri

Form_12 Yönetimi Gözden Geçirme Toplantı Rapor Formu

Form_13 Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirme Formu

6-KALİBRASYON PROSEDÜRÜ

​KALİBRASYON PROSEDÜRÜ

Form_63 Kalibrasyon Takip Formu

7-ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

​ÖLÇME ANALİZ ve İYİLEŞTİRME  PROSEDURU

Form_42 Hizmet Alanlar Görüş Öneri ve Anket Formu

Form_43 Hizmet Alanlar Görüş Öneri Takip Formu

Form_44 Hizmet Alanlar Şikayetleri Formu

Form_45 Personel Görüş, Öneri Ve Anket Formu

8-EĞİTİM PROSEDÜRÜ

​EĞİTİM PROSEDURU

Form_46 Eğitim Kayıt-Katılım Formu

Form_47 Eğitim Değerlendirme Formu

Form_48 Oryantasyon Eğitim Tutanağı

Form_49 Eğitim Hizmeti Değerlendirme Formu

9-SATINALMA PROSEDÜRÜ

​Satınalma Prosedürü

Form_67  İhtiyaç Talep Formu

Form_68  Ambar-Teslim-Tesellüm Formu

10- BAKIM ONARIM PROSEDURU

​Bakım Onarım Prosedürü

Form_64  Bakım Onarım Formu

Form_65  Bilgi İşlem Bakım On. Talep Takip Formu

Form_66 Periyodik Bakım Takip Formu

''