SÜREÇLER

TEMEL SÜREÇLERİN SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

​Temel Süreçlerin Sınıflandırılması Tablosu

1-DENETİM VE KONTROL SÜRECİ

01-Denetim ve Kontrol İşlemleri Süreç Hiyerarşisi Tablosu

02-Denetim ve Kontrol TSTF

03- Risk Kaydı Formu

04-Süreç İzleme Formu

2-TARIMSAL ALTYAPI TEMEL SÜREÇLERİ

​01-Tarımsal Altyapı Süreç Hiyerarşisi Tablosu

02-Tarımsal Alt Yapı TSTF

03- Risk Kaydı Formu

04-Süreç İzleme Formu

3-YETKİLENDİRME BELGELENDİRME SÜRECİ

01-Yetkilendirme, Belgelendirme İşlemleri Süreç Hiyerarşisi Tablosu

02-Yetkilendirme, Belgelendirme İşlemleri TSTF

03- Risk Kaydı Formu

04-Süreç İzleme Formu

4-TARIMSAL DESTEKLEMELER TEMEL SÜRECİ

​01-Destekleme Süreç Hiyararşisi Tablosu

02-Destekleme Süreci TSTF

03- Risk Kaydı Formu

04-Süreç İzleme Formu

5-TARIMSAL EĞİTİM YAYIM VE VERİLER SÜRECİ

​01-Tarımsal Eğitim, Yayım ve Veriler Süreç Hiyerarşisi Tablosu

02-Tarımsal Eğitim, Yayım ve Veriler TSTF

03- Risk Kaydı Formu

04-Süreç İzleme Formu

6-BİTKİ VE HAYVAN SAĞLIĞI SÜRECİ

​01-Bitki Hastalıkları ve Zararlıları Süreç Hiyerarşisi Tablosu

02-Bitki Hastalıkları ve Zararlıları TSTF

03- Risk Kaydı Formu

04-Süreç İzleme Formu.

7-DESTEK HİZMETLERİ SÜRECİ

​01-Destek Hizmetleri Süreç Hiyerarşisi Tablosu

02 Destek Hizmetleri Süreci TSTF

03- Risk Kaydı Formu

04-Süreç İzleme Formu

''