Faaliyetlerimiz

» Misyonumuz

        Tarım Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu Tarımsal Politikalar çerçevesinde; mesleki bilgi ve beceriyle donatılmış, çağdaş, paylaşımcı, tarımsal gelişmeye hız verebilecek kadrosuyla tarımsal üretimi kayıt altına alarak ilimiz tarımının gelişimine katkıda bulunacak, bölgesel projeler geliştirerek verimlilik ve kaliteyi artırmak amacıyla teknolojiyi de kullanarak araştırma ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek,

        Sağlıklı ve güvenilir gıda üretimine yönelik denetim ve eğitim çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmenin yanı sıra, bitki ve hayvan sağlığını koruma çalışmalarında çevreye duyarlı, insan sağlığına en az etki yapacak mücadele yöntemlerini seçip doğru bir şekilde uygulamak,

        Tarım havzaları üretim ve destekleme modeli doğrultusunda, tarımsal üretimin yapısını uzun dönemde hızlı ve dengeli olarak geliştirmeyi mümkün kılacak düzenlemeler yaparak destekleme politikalarını yürütmektir.


» Vizyonumuz

        Bilim ve modern teknolojilere dayalı olarak, “ Tarımsal üretim ve arz güvenliğini destekleyen politikalarla çevre ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği “ ilkesiyle; değişen tüketim alışkanlıkları ve ihtiyaçları doğrultusunda üretimi yönlendirmek, işletme yapılarını iyileştirmek, uluslar arası pazarlarda biyolojik çeşitliliğimizi avantaja dönüştürerek ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan sürdürülebilir bir tarım sektörünü oluşturmaya katkı sağlayacak her türlü alt yapıya sahip bir kurum olmaktır.


''