17.8.2017 / Gösterim Sayısı : 1266

2017 YILI AĞUSTOS-EYLÜL DÖNEMİ İL İÇİ ATAMA DUYURUSU

İLAN

            Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 14.maddesinin 1.fıkrasının (e) bendinde belirtilen usul ve şartlara göre 2017 yılı il içi yer değişiklikleri ile ilgili boş kadrolar,İl Müdürlüğümüz personel ihtiyacı ve norm kadroya göre belirlenmiş, atama yapılacak birimler ve unvanlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

            İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                             İsmail KAYA

                                                                                                                        İl Müdür V.

 

İL/İLÇE/BİRİM ADIMühendis (Ziraat)Veteriner HekimTeknisyen/Tekniker (Ziraat)Teknisyen/Tekniker (Vet.Sağ.)
İl Müdürlüğü1(Bahçe Bitkileri)*   
İl Müdürlüğü1(Toprak)*   
İl Müdürlüğü1(Bitki Koruma)*   
Demirci212 (Z.Teknisyeni)1 (Teknisyen)
Gördes2121 (Teknisyen)
1 (Tekniker)
Köprübaşı  1 (Z.Teknisyeni)
2 (Z.Teknikeri)
1 (Teknisyen)
1 (Tekniker)
Selendi 11 (Z.Teknisyeni)
1 (Z.Teknikeri)
1 (Tekniker)
Sarıgöl2 1 (Z.Teknisyeni)
1 (Z.Tekniskeri)
 
Gölmarmara  1 (Z.Teknisyeni)
1 (Z.Teknikeri)
 
     

(*) İyi Tarım Uygulamaları, Organik Tarım, Gıda Kontrol ve Denetim, EUREPGAP, Tarım Danışmanı, Bitki Koruma, Ceviz ve Badem Yetiştiriciliği, Zeytin Yetiştiriciliği, Sertifikalı Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Entegre Mücadele, Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (IACS), Uzman Tarım Yayımcısı, Sulama Sistemleri Eğitimi/Sertifikası;Coğrafi Bilgi Sisteminde (CBS) çalışmış olmak,Toprak ve Su Analizi konusunda tecrübeli olmak

İl Müdürlüğümüze yapılacak olan atama taleplerinin değerlendirilmesinde; İl Müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda yukarıda belirtilen Eğitim/Sertifika ve Belgelerin bir veya daha fazlasının bulunması dikkate alınacaktır.


YER DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNDE BULUNACAK PERSONELLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE ESASLAR

 

1-) Yer değişikliği işlemleri, talepte bulunan personelin hizmet puanı ve tercihleri dikkate alınarak yapılacaktır.

2-) İl Merkezinde bulunanlar hariç, bulunduğu ilçede en az 1 (bir) yıl çalışmayan personel diğer ilçelere atanma talebinde bulunamaz.

3-) İlçelerden İl Merkezine talepte bulunacak personelin, bulunduğu ilde en az 2 (iki) yıl çalışmış olması gerekmektedir.

4-) İl merkezinde çalışanlar, diğer şartlara bakılmaksızın İlçelere atanma talebinde bulunabilir.

5-) Atanma talebinde bulunan personelin çalıştığı İl/İlçe/Birimde yapılacak atamalardan dolayı unvan bazında personel sayısının İlçe/Birim norm kadrosunda %50'sinin altına düşmesi halinde hizmetlerin aksamaması için başvuru ve atamalara sınırlama getirilebilir. Sınırlama getirilmesi halinde hizmet puanı yüksek olan personele öncelik verilir.

6-) Yer değiştirme talebinde bulunacak personeller, müracaatlarını en geç08.09.2017 tarihine kadar İlçelerine/Birimlerine yapacaklar ve İlçe/Birimler bu talepleri 15.09.2017 tarihine kadar İl Müdürlüğüne ulaştıracaktır.

7-) Yapılan değerlendirme neticesinde talebi uygun görülen personellerin atamaları Eylülayı içerisinde neticelendirilecek ve ilgili personellere tebliğ edilecektir.

8-) İl Müdürlüğümüz yapılan talepleri değerlendirmek, onaylamak, değiştirmek ve iptal etmek hakkını saklı tutmaktadır.

''